Програма партії “НОВЕ ЖИТТЯ”

Політична партія «НОВЕ ЖИТТЯ» (надалі – Партія) – політична партія, яка ставить за мету послідовне відстоювання інтересів та прав всіх верств населення України, перш за все – права на труд і гідний рівень життя, права на гарантований соціальний захист, права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Середній клас у країні завжди є опорою суспільного ладу: це — осередок народної сили та позиції.Приватний бізнес, який спирається на соціальну більшість – це прояв творчої активності народу України Саме величний інтерес останнього є вирішальним для нашої Партії.

Основна мета діяльності Партіїсприяння зміцненню України як незалежної демократичної, суверенної, правової держави, досягнення громадської та міжнаціональної злагоди, сприяння національному, культурному, духовному відродженню української нації, сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, забезпеченню прав людини, участь у виборах та інших політичних заходах.

Політична партія «НОВЕ ЖИТТЯ» – це партія громадян, які за довгі роки втомилися від очікувань, від нескінченних політичних експериментів та завідомо не виконуваних обіцянок політиків, які тривалий час знаходяться при владі, від економічної руйнації, зневіри у завтрашній день, від потрясінь, які не принесли нічого, крім суттєвого погіршення життя та дестабілізації суспільства. Ми усвідомлюємо, що допоки на політичній вершині перебувають сили, що вже протягом тривалого часу намагаються керувати країною, зважаючи, у першу чергу, на власні інтереси, то ситуація в країні не зміниться. Наше суспільство буде паралізоване постійною політичною кризою, яка переростатиме в інші кризи, оскільки сучасна політична еліта всі свої сили спрямовує на боротьбу за владу, що сприяє загостренню ряду проблем. Зокрема назріла криза ідеології (відсутність єдиного для всіх громадян України об’єднуючого стержня), економічна криза, простежуються постійні намагання розпалити в суспільстві міжнаціональну ворожнечу

Завдання Партії – сприяти створенню необхідних умов для реалізації можливостей громадян України через розвиток демократичних, соціальних та економічних підвалин української державності; утверджувати верховенство права, захищати права людини, приймати участь у формуванні в Україні солідарного громадянського суспільства, в якому будуть надійно захищені законні права і свободи громадян, їх політичні, економічні, соціальні та культурні інтереси; здійснювати політичні заходи, спрямованих на реалізацію загальнонаціональної програми, спрямованої на розвиток місцевого самоврядування; відстоювати ідеали демократії, протидіяти проявам тоталітаризму; сприяти процесам соціалізації економіки й суспільства, ставлячи понад усе інтереси громадян України; працювати над утвердженням засад реального народовладдя через удосконалення механізмів політичної, економічної та соціальної демократії; брати участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження та розвитку української нації, усіх національних, культурних і релігійних груп в Україні; працювати у взаємодії з органами державної влади, профспілками, громадськими організаціями, а також тими політичними партіями, статутні завдання яких не суперечать статутним завданням Партії.

Один з ключових пріоритетів політики Партії – стимулювання  й підтримка активних категорій населення, створення сприятливих умов для реалізації себе як особистості та можливостей для достойного заробітку; захист інтересів приватного бізнесу на всіх рівнях державної влади, оскільки сьогоденна влада узурпована великим бізнесом, який не дає змоги розвиватися підприємствам нижчого рівня.

Політична партія «НОВЕ ЖИТТЯ» за стабільність політичного життя України.

Громадянам України потрібне прогнозоване майбутнє не лише для них, а й для їх дітей та онуків. Саме тому суспільство має йти шляхом еволюції, зберігаючи надбання попередніх поколінь і збагачуючись плодами праці своїх громадян.

Сучасний політичний устрій у державі вже вичерпав свій ресурс, тому Партія вбачає своїм обов’язком взяти активну участь у формуванні нових положень Основного Закону про формування балансу між основними гілками влади. Саме чітке розподілення повноважень дасть змогу уникнути безлічі конфліктів між гілками влади, що спостерігаються на сучасному етапі, та чітко встановити відповідальність кожного державного службовця за невиконання своїх обов’язків та за вчинення злочинних дій щодо українського народу.

Вбачаємо, що Україна повинна бути парламентсько-президентською державою, тому що саме така система забезпечить подальший демократичний розвиток і процвітання нашої країни.

Вважаємо, що депутатів Верховної Ради України потрібно позбавити депутатської недоторканності, оскільки народні обранці мають бути відкритими перед своїм народом та розуміти всю відповідальність за невиконання делегованих їм громадянами України прав. Основне завдання Народних депутатів – це прийняття Законів України єдиних для всіх громадян України, тому надання певним громадян України відповідних привілеїв уже призводить до нерівності в суспільстві та порушує Конституцію України. Чиновники виконавчої гілки влади також повинні нести відповідальність за свої дії, що має бути чітко прописано в законодавстві. Тільки після усвідомлення того, що в державі існує чіткий механізм покарання за злочини проти держави та українського народу, чиновники будуть відповідально ставитися до виконання своїх повноважень.

Сучасний парламент монополізували політичні сили, які не бажають мати сильних працездатних суперників, тому неодноразово здійснюються спроби підняти прохідний бар’єр для політичних партій-учасників у виборах до Верховної Ради України, що мають окреме бачення ситуації в країні та свіжі ідеї для подолання кризових ситуацій. Вважаємо за неможливе такий акт, оскільки він сприятиме подальшій монополізації політичної влади в країні. Це унеможливить прихід у законодавчий і виконавчий органи людей з новими поглядами й ідеями. Більше того, прохідний бар’єр має бути знижений до 1 %, оскільки саме такий акт надасть змогу владі оновитися, а країні – змогу рухатися далі.

Справедливість та прозорість у формуванні органів державної влади – основний принцип діяльності Партії

Ми не маємо права дозволити тим політикам і посадовцям, що приходять до влади заради особистого збагачення та власної кар’єри, руйнувати наш спільний дім, який громадяни України зводили тяжкою працею. Правопорядок у країні безпосередньо залежить від життєздатності судової гілки влади та правочинної діяльності правоохоронних органів. На жаль, ні та, ні інша вертикаль на сьогодні не виконують якісно своєї роботи, а тому не можуть захистити громадян України від злочинців та злочинних дій третіх осіб. У Верховній Раді України ми будемо ініціювати проведення судової реформи, яка б поєднувалася з реформою правоохоронних органів. Наша партія пропонує посилити громадський контроль за судовою владою та правоохоронними органами. Зробити це можна завдяки активному громадському контролю, а саме – через введення в дію механізмів обирання суддів та керівників правоохоронного апарату через процедуру місцевих виборів. У тому випадку, коли державний посадовець із судової чи правової системи не виконуватиме своїх обов’язків, грубо порушує Конституцію України, його зможе звільнити трудовий колектив за ініціативою громадськості. Також вважаємо, що необхідно покращити умови праці працівникам міліції – збільшити заробітну платню, сформувати гідний соціальний пакет, оскільки це сприятиме покращенню виконання професійних обов’язків і зменшенню хабарництва.

Політична партія «НОВЕ ЖИТТЯ» – партія єднання

Україні не потрібне розпорошення сил, регіональна, національна та релігійна  роздрібненість. Громадяни єдиної країни мають бути єдиними. Довіра є основним підґрунтям виникнення і розвитку постіндустріального інформаційного суспільства. Це довіра між громадянами, їх довіра до економічних, соціальних і політичних інститутів, власної держави та її структур.

Консолідація заради кращого майбутнього – цього прагне партія. Не політичні війни, а конструктивний діалог між гілками влади, між партіями, найманими працівниками й роботодавцями, між державними інститутами й громадянами має стати запорукою народження суспільства, де пануватимуть законність і порядок, утверджуватимуться демократичні ідеали, де одною з головних соціальних цінностей буде справедливість.

Основою неухильного руху України вперед є багатоукладна, ефективна соціалізована економіка, правова держава, національне, духовне, культурне відродження української нації, всіх народів, що проживають на теренах України.

Партія робитиме все можливе, щоб через своїх представників в органах державної влади і місцевого самоврядування, у профспілках і громадських організаціях проводити визначену нею політику.

Політична партія «НОВЕ ЖИТТЯ»– за соціальну справедливість.

Партія виступає проти поділу суспільства на багатих і бідних. Ми за рівність у заможності, а не в бідності. Ми ініціюємо створення в державі економічних умов, які б сприяли економічно-обґрунтованому збільшенню заробітної плати працівникам різних галузей.

Міцна сім’я – запорука сильної держави. Молода сім’я повинна мати можливість придбати житло в кредит за державними програмами. Потрібно розробити механізми допомоги для багатодітних і неповних сімей, які мають неповнолітніх дітей.

Необхідно розробити програми з забезпечення державним соціальним житлом для громадян, які цього потребують, на погоджений період; покращити умови праці для найманих працівників на українських підприємствах державного і приватного сектору; створити достатню кількість робочих місць, що сприятиме поверненню українських громадян на Батьківщину.

Партія виступає за недопущення глобальної поляризації соціальних груп, до чого спостерігається тенденція в Україні, адже це може призвести до виникнення соціальної кризи. Тому нині основним напрямом в соціальній політиці повинно бути зменшення фінансового і матеріального розриву між найбіднішими та найбагатшими. Саме це на сьогодні є найактуальнішим, а тому й потребує значної роботи. Мізерні державні дотації не сприяють вирішенню цього питання. Тільки завдяки ґрунтовній роботі політиків, яка б виробила механізми надання змоги громадянам працездатного віку влаштуватися працювати, а людям пенсійного віку – не регіонально, а по всій території України – виплачувати пенсію не меншу за прожитковий мінімум, громадяни почуватимуться захищеними в соціальній сфері.

Також потрібно розробити чіткий механізм з надання адресної допомоги, яка має складатися з фінансової та не фінансової (матеріальної) частини, самотнім літнім людям, інвалідам, багатодітним сім’ям, які справді в умовах сучасного життя не мають засобів для існування.

Молодим – перспектива мати хорошу роботу і можливість самореалізуватися, старшим – забезпечений і безтурботний відпочинок – ось головний пріоритет нашої Партії в соціальній політиці.

Партія виступає за створення програм, які б сприяли покращенню умов життя населення країни, що в свою чергу, дасть можливість збільшити середню тривалість життя українців.

Партія – за недоторканість життя, захист гідності й власності громадян, за підтримку малозабезпечених, за надання загальнодоступної якісної освіти й медичної допомоги.

В Україні відбуваються суперечливі політичні, соціальні та економічні процеси. В суспільстві представлено численні партії та угруповання, які відбивають різноманітні, іноді протилежні політичні, ідеологічні та соціально-економічні інтереси. Бачення суспільного прогресу у різних партій, громадських та кланових угруповань, інших політичних сил суттєво відрізняється. Партія всю свою діяльність спрямовує не на досягнення перемоги чергової команди олігархів, а на забезпечення побудови соціально справедливого суспільства шляхом відсторонення від важелів державного управління представників буржуазії та олігархічних кланів, яких цікавить лише власне збагачення.

Враховуючи сучасні реалії, Політична партія «НОВЕ ЖИТТЯ» виступає як партія, яка відображає інтереси усіх цих верств населення,які поступово формують в Україні середній клас.

Збудувати економічно сильну, демократичну, територіально неподільну Україну із сильною дієздатною владою, прискорити побудову громадянського суспільства, захистити людину праці, забезпечити її особисті права і свободи, створити унікальну, заможну, авторитетну та впливову державу, що базуватиметься на заможності та поважності кожного громадянина – цього прагне Політична партія «НОВЕ ЖИТТЯ».

Ми обираємо курс, який відображає бажання громадян України жити в мирі й злагоді, трудитися на своїй вільній землі і отримувати за свою працю гідну винагороду. Тільки людський фактор є визначальною цінністю громадянського суспільства

НАШІ ЗАВДАННЯ

Партія «НОВЕ ЖИТТЯ» – за створення соціалізованої економіки.

Партія всіляко сприятиме розвитку тих інститутів, які забезпечують ринкові перетворення і формують на основі приватної економіки стійкі соціальні гарантії.

Через своїх представників в органах державної влади й місцевого самоврядування партія працюватиме над удосконаленням законодавчої бази, створенням незалежної судової влади, виведенням економіки з тіні, підвищенням ефективності управління державною власністю, оновленням податкової політики.

Партія виступає за скасування податку на додану вартість та введення податку з обороту. Це дозволить суттєво збільшити приріст внутрішнього валового продукту, спростити податкову систему й зменшити кількість працюючих у цій сфері.

Партія виступає за створення найкращого та найсприятливішого бізнес клімату в Україні шляхом прийняття активної участі в економічних та соціальних реформах.

Партія  категорично проти приватизації підприємств, які працюють успішно та є прибутковими. Мета приватизаційних процесів – не може бути створенням штучного банкрутства та механічне передання прибуткових державних підприємств в руки власників-олігархів. Приватизуватися мають ті об’єкти, які потребують економічної реанімації за рахунок приватних інвестицій, як вітчизняних так і іноземних.

Партія виступає за встановлення чіткого контролю за приватизацією з метою запобігання штучного банкрутства підприємств, а також інших порушень і зловживань у цій сфері.

Партія проти повної або часткової приватизації стратегічно важливих галузей економіки: залізничного транспорту, космічного й авіабудування, електроенергетики, системи водопостачання, військової промисловості, телефонного зв’язку, державного резерву, лісового господарства. У цих галузях необхідно навести зразковий порядок, встановити жорстку відповідальність керівників за результати роботи.

Сільське господарство на сьогодні є найдепресивнішою сферою, яка потребує оновлення, у першу чергу, матеріального. Тяжко працюючи на землі, селяни не мають змоги за адекватними цінами продавати свою продукцію, а змушені за безцінь віддавати її посередникам. Тому необхідно створити чіткі й прозорі державні програми з підтримки аграрної промисловості, яка на сьогодні потребує значних інвестицій. Кредити для розвитку фермерських господарств, технічне оснащення, можливість за вигідною ціною продавати свою продукцію – це кроки, які допоможуть вивести аграрний сектор з глибокої кризи. Земля може перебувати як у державній, так і в приватній власності, але за обов’язкової умови – власниками землі мають право бути лише громадяни України.

Мета партії – зробити село заможним, ввести Україну до складу світових лідерів із виробництва сільськогосподарської продукції.

Партія у всіх сферах виробництва працюватиме над створенням умов економіки розвитку. Одна із її складових – захист інвесторів від адміністративного свавілля.  Посадові особи, винні в адміністративному втручанні й спробах силового перерозподілу власності, притягатимуться до відповідальності, в тому числі кримінальної.

Партія «НОВЕ ЖИТТЯ» розглядає розвиток соціалізованої економіки як базу для постійного нарощування соціальних благ для людей праці.

Партія серед своїх програмних цілей ставить перемогу в українському суспільстві ідей соціальної спрямованості. Політичні та економічні свободи мають поєднуватися із гарантованим соціальним захистом.

Зважаючи на те, що в нашій країні існує ряд проблем, які значно погіршують економічний розвиток держави, а саме: постійне втручання державних органів у сферу приватного бізнесу, слабке законодавче врегулювання проблем на предмет імпорту-експорту товарів і послуг, не створені умови для конкурентноздатності малого й середнього бізнесу, що впливає на зменшення робочих місць, оскільки держава й надалі залишається головним роботодавцем, слабкий розвиток наукової сфери, що сприяє значному відставанню у сфері технічних інновацій – вважаємо, що на державному рівні має бути розроблена програма, яка б стимулювала підприємців підтримувати науково-дослідницьку діяльність, тобто стимулювати науковців  робити нові винаходи й перспективні знаряддя, та сприяти покращенню якості товарів та послуг вітчизняного виробника.

Вважаємо, що в країні має бути раціональне розподілення коштів з Державного Резерву, оскільки часті соціальні видатки породжують інфляційні процеси.

Потрібно створювати сприятливі умови для іноземних інвесторів. Попри це, необхідно регулювати на законодавчому рівні умови для підвищення якості, і, як наслідок, конкурентоздатності, вітчизняних товарів і послуг та створювати сприятливі експортні умови для українського виробника.

Держава повинна розробити механізми захисту внутрішнього ринку від напливу дешевого неякісного товару, оскільки саме цей фактор призводить до банкрутства вітчизняних підприємств.

Робимо акцент саме на розвиткові малого й середнього бізнесу, тому що вдосконалення цієї галузі, як показує світова практика, зробить економіку міцною. Тому тиск державних органів на розвиток малого та середнього бізнесу має бути мінімальним за рахунок спрощення процедури оформлення бізнесу, зменшення податкового тиску, зменшення кількості перевіряючи інстанцій.

Великою проблемою для українського суспільства є тіньова сфера бізнесу, тому вбачаємо необхідність у розробці механізмів подолання тіньової економіки та виведення бізнесу з тіні.

Партія добиватиметься ухвалення Верховною Радою законів, які чітко регламентуватимуть умови праці та її оплати, визначатимуть порядок відрахувань до пенсійного та соціальних фондів.

Партія послідовно відстоюватиме принцип різноманітності форм власності, гармонійного сполучення державного регулювання і ринкового саморегулювання, господарського, ощадливого ставлення до ресурсів. Буде покладено край практиці вивезення за кордон капіталів, нажитих нечесним шляхом. Це – складові соціально-орієнтованої економіки, яка забезпечить піднесення України і підвищення рівня життя її громадян до європейських стандартів.

Партія виступає за зменшення податків для малого та середнього бізнесу, оскільки саме ця ланка створює нові робочі місця й сприяє зміцненню економіки держави, а отже й її безпеці.

Держава не повинна відбирати в малого бізнесу чесно зароблені гроші. Тому ми пропонуємо значно спростити механізми податкової звітності та сплати податків. Окрім того, на державному рівні має бути розроблена програма податкових пільг для підприємців, які тільки розпочинають свою діяльність, зі встановленням контролю за цільовим використанням такої допомоги та передбаченням кримінальної відповідальності за можливі фінансові афери, оскільки часто такі програми є стимулом для нечесних громадян до маніпулювання державними коштами.

Податкова політика має регулюватися Податковим Кодексом, який забезпечить прозорість та зрозумілість податкової системи.

Партія «НОВЕ ЖИТТЯ» сприятиме створенню дієвих програм боротьби з корупцією, іншими видами злочинності та з профілактики правопорушень.

Суспільство має послідовно викорінювати причини зростання злочинності. Особи, які здійснили злочини, повинні нести за це заслужене покарання.

Громадяни України, незалежно від їхнього соціального статусу, мають бути захищені від переслідувань за політичними мотивами, від свавілля представників влади і силових органів, від безпідставного порушення карних справ і утримання невинних людей у тюрмах.

У разі приходу партії до влади буде відновлено довіру до правоохоронних органів за рахунок їх зміцнення моральними та високопрофесійними кадрами. Партія зосереджуватиме свої зусилля на вихованні й доборі таких кадрів для Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Генеральної прокуратури, їхніх структур та підрозділів, які діятимуть виключно за Законом. Партія «НОВЕ ЖИТТЯ» ліквідує як явище свавілля влади.

Представники правоохоронних органів, що неналежним чином виконують свої обов’язки, звільнятимуться на підставі службової невідповідності, ті які зловживають владою у власних корисливих цілях будуть притягуватися до кримінальної відповідальності по всій суворості закону, без права повернення на службу.

Тільки боєздатна армія гарантуватиме безпечне майбутнє України

Розвиток Збройних сил України має займати чільне місце в політиці національної безпеки держави. Українська армія повинна бути сильною, конкурентноздатною та самодостатньою й дбати про нарощення потужності та підвищення оборонної здатності.

Українська армія має ряд проблем. Зокрема: непрестижність галузі, високі показники злочинних дій військових, проблеми з будівництвом житла для військовослужбовців, застаріле технічне обладнання, відсутність механізму надання військовослужбовцям гідного забезпечення на пенсії.

Військовослужбовці звільненні в запас повинні мати змогу працювати в державному апараті і перейматися питаннями розвитку й удосконалення цієї сфери, оскільки людина, яка має емпіричні знання, – це скарб для країни.

Армія має бути професійною, мати сучасне військове обладнання і чітко сформовані соціальні програми, адже тільки тоді українські солдати будуть перейматися проблемами захисту та збереження миру на українській землі, надійно охороняти державні кордони та перейматися винятково питаннями безпеки нашої країни. Мобільність та швидке реагування на внутрішні погрози має стати невід’ємним кредом українських військових.

Партія, відкидаючи насильство й агресію стосовно інших країн і виходячи із принципу оборонної достатності, виступає за інтенсивний розвиток і зміцнення системи національної оборони.

Партія – за пріоритетний розвиток національного оборонно-промислового комплексу із застосуванням останніх досягнень науки й новітніх технологій. Збройні Сили України мають забезпечуватися сучасними зразками озброєнь і військової техніки здебільшого вітчизняного виробництва, при цьому амуніцією й продовольством виключно вітчизняних виробників, що водночас стимулюватиме розвиток національної економіки.

Партія «НОВЕ ЖИТТЯ» – за високий освітній  рівень громадян України, розвиток науки і новітніх технологій.

Попри значне безробіття, у країні катастрофічно не вистачає висококваліфікованих працівників в освітній сфері, оскільки низька заробітна плата та непопулярний соціальний пакет не приваблюють громадян до роботи саме в цій галузі. Відчувається дефіцит досвідченого викладацького складу, особливо це стосується сільських районів. Тому систему освіти потрібно адаптувати відповідно до вимог сучасного ринку. Значного оновлення також потребує матеріальна база навчальних закладів різного рівня.

Сфера освіти має бути реформована з залученням не тільки державних, але й приватних інвестицій. Ми ініціюємо створення програм, які б дозволили інвестувати кошти в інтелектуальний і духовний розвиток громадян.

Постійні різновекторні, часто незрозумілі для людей реформування системи освіти останнім часом звели нанівець довіру людей до цієї галузі. Ні для кого вже не є секретом, що вища освіта давно платна. Але, на жаль, в країні є ще багато громадян, які не можуть платити за вступ до вузу і за навчання. Ми вимагатимемо прийняти закон про освітню галузь, який би надав можливість соціально незахищеним обдарованим громадянам здобувати державну освіту безкоштовно. Для громадян, які мають змогу платити за навчання в кредит, пропонуємо розробити систему кредитування вищої освіти, зрозумілу й доступну для кожного абітурієнта.

Державні працівники з освітньої галузі серйозно мають займатися проблемами організації дозвілля для дітей та юнацтва, оскільки нерозвиненість цієї сфери сприяє розвитку злочинності та заохочення молодого покоління до видів діяльності (алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, гра в азартні ігри тощо), які не просто погіршують здоров’я, а сприяють деградації нації.

Партія виступає за розвиток національної науки, надання необхідних умов для ефективної роботи науково-дослідних установ, підтримки талановитих науковців-теоретиків і економістів-практиків. При цьому партія виходить із принципу: у сучасному світі конкурентоспроможними є ті держави, які йдуть шляхом інноваційного розвитку, створення високих технологій.

Партія «НОВЕ ЖИТТЯ» — за здорове майбутнє України

Проблемою для нашого народу, особливо після аварій на ЧАЕС, стало слабке здоров’я та нетривале життя українців. Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, яскраво виражена нерівність у доступності медичної допомоги негативно впливають на економічний розвиток держави.

За значного збільшення обсягів фінансування якість медицини залишає бажати кращого, оскільки немає чіткої схеми розподілення коштів та органу, який би контролював використання цільових коштів. Тому прописана в законах безкоштовна медицина в Україні є платною, а підвищення рівня здоров’я і, як наслідок, тривалості життя населення вже довгі роки залишається на папері.

Уже на реальних прикладах з життя бачимо, що жодна з готових моделей, яка запозичується в інших країн, на території України не діє. Тому  медичну галузь треба вдосконалювати шляхом адаптації до потреб українського соціуму та у відповідності до ринкової моделі економіки.

Проблеми медичної галузі можуть і будуть розв’язані, у першу чергу, зміною моделі фінансування. Вважаємо, що впровадження загальнодержавного медичного страхування значно поліпшить ситуацію в медичній галузі.

Партія «НОВЕ ЖИТТЯ» – за соціальний, культурний, моральний та духовний розвиток.

Проблемою нашого народу стало те, що українці стали забувати свою історію, свої національні, культурні традиції, все більше відзначається падіння суспільної моралі. В умовах тяжкого сьогодення нашим громадянам все більше і більше, через виникнення суспільних, економічних та інших проблем, не вистачає часу, можливості, а іноді і бажання приймати участь в активному розвитку нашої національної культури, українських традицій, духовного збагачення тощо.

Політична партія «НОВЕ ЖИТТЯ» ставить собі за завдання об’єднання зусиль громадян України по збереженню, становленню та розвитку міждержавних, міжнаціональних, етнічних відносин, які будуть сприяти розповсюдженню знань про культуру та традиції українського народу.

Партія впевнена, що цього можна досягти за допомогою знайомства українців з національними традиціями українського народу за допомогою проведення річних свят, конкурсів, акцій, конференцій, написання творчих робіт та альманахів учнями, студентами і вчителями, сприяння поширенню національних традицій заради миру в Україні; встановлення дружніх стосунків та контактів з молоддю сходу та заходу України, країн та організацій щодо обміну досвідом й культурними надбаннями між молодими волонтерами.

Традицiйно наукове розумiння свiту робиться все бiльш невимiрним з людським духом в силу того, що воно не може замiнити собою те, в чому шукає собi задовiльнення особистiсть. Загубленi наукою сторони дiйсностi, незнання законiв свiтобудови, вiдчуженiсть всього незвичного, нового, панування вiдомого стану мислення – все це руйнiвним чином позначається на нашiй еволюцiї i потребує погодження тих кардинальних питань, якi вiдносяться до вiчних i життєстверджуючих.

Для обгрунтування критерiїв суспiльного розвитку свiтова цивiлiзацiя все в бiльшiй мiрi має потребу в людськiй свiтогляднiй парадигмi, яка спирається на фiзичнi теорiї, залученi з ранiш невiдомих науцi хронiкально-метричних явищ, що дозволяє по-новому подивитись на свiт, на людину. Вона стверджує, що все iснуюче має хронiкальну природу, тому видимий свiт не є єдиним, що станiв матерiї iснує велике розмаїття, що в свiтi визначаючими є не фiзичнi закони, а моральнi, духовнi.

Партія ставить за завдання необхiднiсть проаналiзувати найважливiшi екзистенцiалi людського буття – духовнiсть i моральнiсть, зайнятися «екологiєю душi».

Партія «НОВЕ ЖИТТЯ» – за сприятливе екологічне довкілля та за безпечне життя людини.

Питання виживання нацiї сьогоднi повнiстю залежить вiд гармонiї людини, природи, космосу в цiлому. Сьогоднi, як нiколи, стає актуальним розглядати людину (її розвиток, здоров’я, моральнiсть, духовнiсть) в тiсному зв’язку з оточуючим середовищем, з реальним навколишнiм середовищем. Живий органiзм – це основна складова екологiї суспiльства. Без гармонiї природи – людини – космосу – неможливий нормальний, здоровий розвиток людини.

Партія впевнена, що для розумiння проблем людини, її екологiї необхiдно досягти високого освiтнього рiвня людини, її морального i духовного стану.

Партія послідовно вивчатиме питання взаємозв’язку мiж людиною i природою, що особливо актуально у зв’язку з тим важким екологiчним станом, який сьогоднi склався в Українi. Одним iз очевидних критерiїв екологiчного стану держави є стан здоров’я її населення. На жаль нацiя України ще з 1991 року вимирає, що без сумнiву вiдображає кризовий екологiчний стан

Партія приділятиме велике значення при вирiшеннi складних екологiчних проблем такому аспекту, як екологiчний рiвень освiти населення. На жаль, сьогоднi приходиться констатувати, що освiтнiй рiвень населення, особливо з питань екологiї людини, дуже низький. Немає чiткої системи освiти з питань екологiї людини.

Партія вважає за необхідне висвітлювати такi основнi проблеми, як що таке здоров’я людини, вiд яких факторiв i як залежить рiвень здоров’я людини, особливостi екологiї людини вiд його вiку, чим визначається стабiльнiсть здоров’я людини, якi iснують методи розвитку гармонiї людини, природи, космосу в цiлому.

Партія за те, щоб людське суспiльство на порозi xxі ст. обрало шлях подальшого розвитку у зв’язку з екологiчною кризою, що iнтенсивно поглиблюється. Проблема виживання людства обумовлює необхiднiсть переосмислення традицiйного шляху розвитку, особливо з часу агронеолiтичної революцiї, яка змiнилася революцiєю iндустрiальною. Вважають, що революцiї притаманний лише прогрес людства. Але нинi ми спостерiгаємо, що наслiдком генезису суспiльства є проблема можливостi виживання людства у глобальному вимiрi. Технiка i технологiю людина стала володiти засобами, негативнi наслiдки дiї яких вiдчутнi у глобальних масштабах (наприклад Чорнобиль). Як правило науково-технiчний прогрес вiдокремлювався вiд суспiльного, ураховувалась лише дiя науки та технiки на суспiльний прогрес, без урахування кардинальних змiн на рiвнi життєдiяльностi усього людського суспiльства. Соцiальний же прогрес розглядався без урахування розвитку самої природи.

Партія розуміє, що сьогоднi вже недосить осмислення необхiдностi екологiзацiї виробництва та мислення. Потрiбна концепцiя, яка б вiдобразила якiсно новий ступiнь розвитку суспiльства, що пов’язаний з загальнолюдською соцiоприродною перебудовою. При цьому повиннi бути екологiзованi усi суспiльнi вiдносини та сфери дiяльностi.

Саме сьогоднi виникло грiзне питання яким повинен бути подальший рух до суспiльства з високою екологiчною культурою способу життя усiх людей.
Нинi культурно-духовна перебудова пов’язана часто-густо з тимчасовим кон’юнктурним iнтересом, з особистими або груповими амбiцiями, боротьбою за владу є неминучим насильством, нацiональним протистоянням. Це свiдчить про низьку як загальну, так i екокультуру.

Партія доводитиме, що треба вiдмовитись вiд примусової демократiї, яка iгнорує можливiсть наявностi iстини з боку iнтелектуальної меншостi. Це може статися лише тодi, коли кожна людина буде керуватись фундаментальними загальнолюдськими цiнностями, iнтересами, потребами.

Ноосферою не може бути суспiльство, яке не спроможне забезпечити гармонiю як з природою, так й гармонiю внутрiшньосоцiальну.
Партія за те, що майбутнє суспiльство повинне спиратися на гуманiстичну основу, саме на якiй можна буде досягти своєрiдного «консенсусу», тобто можливостi спiльного розвитку суспiльства та природи в цiлому.

Партія «НОВЕ ЖИТТЯ» – за дружбу й співробітництво з державами-сусідами.

У міжнародних стосунках Партія є прихильником політики, що сповідує дружні відносини з усіма сусідами України.